ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

แพลตฟอร์ม VOOPOO GENE Tech ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์หลายส่วนขั้นสูงสุดเพื่อให้เกิดการควบคุมพลังงาน การควบคุมอุณหภูมิ การสลับโหมด การจัดการพลังงาน และฟังก์ชันอัจฉริยะอื่นๆ ในขณะเดียวกัน VOOPOO บริษัทชิประดับไฮเอนด์ของอเมริกา ร่วมกับ GENE, TT Gene, GENE.Fan ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของเรา ได้เปิดตัวชุดชิป GENE AI ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ TT Gene ยังคงนำประสบการณ์การสูบไอที่ดีที่สุดมาสู่การสูบไอ ชุมชนทั่วโลก

Our Founder Team

เพชรชรัชต์ กระจ่างวงศ์

เพชรชรัชต์ กระจ่างวงศ์

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

จันทรชา แสงทอง

จันทรชา แสงทอง

หัวหน้าทีม Accountant

แววพรรณ พัฒนปรีชา

แววพรรณ พัฒนปรีชา

สมาชิกในทีม Accountant

พรทิพา จรัสธรรม

พรทิพา จรัสธรรม

สมาชิกในทีม Accountant

ปาณิตา ถนอมจิต

ปาณิตา ถนอมจิต

สมาชิกในทีม Accountant

ญาตา จันทรพิพัฒน์

ญาตา จันทรพิพัฒน์

หัวหน้าทีม Administrator

ปวันรัตน์ กาญจนอาคม

ปวันรัตน์ กาญจนอาคม

ผู้ร่วมทีม Administrator

โศภิตา ต้นทอง

โศภิตา ต้นทอง

ผู้ร่วมทีม Administrator

ธิติรัตน์ ภัชรภิรมย์

ธิติรัตน์ ภัชรภิรมย์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

ทีปกร พงศ์พิโรจ

ทีปกร พงศ์พิโรจ

หัวหน้าทีม Web Developing

ภูริทัต จันทรเกียรติ

ภูริทัต จันทรเกียรติ

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ภูดิส เสนาวงศ์

ภูดิส เสนาวงศ์

หัวหน้าทีม Content Creating

ดาวิกา ทรัพย์ธารา

ดาวิกา ทรัพย์ธารา

ผู้ร่วมทีม Content Creating

จีรารัตน์ กิตติเตชะคุณ

จีรารัตน์ กิตติเตชะคุณ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

อรัญญา ศิริธารา

อรัญญา ศิริธารา

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing